Seznam literatury, která je k zapůjčení za mírný poplatek. Literaturu je možné zapůjčit u Mgr. Petra Maryšky.

půjčovné :

 

Katalogy  POFIS    3,- Kč  za den
Katalogy  MICHEL   5 ,- Kč  za den
Filatelie a ostatní  pomůcky  3 ,-  Kč  za den

 

 Katalogy  POFIS
Protektorát BüM  -z r. 2013
ČSR I -1918-1939  -  z r.2012
ČSR  II  speciál  1945-1992 –z r.1997
ČSR I  Merkur 1918-1939  z r.2002
ČSR  II  1945-1992  -z r. 2015
ČSR  I -1918-1939  – z r. 2015
ČR  1993 – 2008   z r. 2009
ČSR  II  – 1945-1992  z r. 2011

 

Katalogy  MICHEL
Austrálie a Oceánie  z r. 1986
Německo    z r. 2012/13
Amerika sever.a střední  z r. 2000
díl 1. střední Evropa  z r. 2012
díl 2. jihozáp.Evropa  z r. 2012
díl 3. jižní Evropa   z r. 2013
díl 4. jihovýchodní Evropa z r. 2013/14
díl 5. severní  Evropa   z r. 2014/15
díl 6.  západní Evropa  z r. 2013

 

Další  Katalogy a  pomůcky
Katalog Slovensko spec.1939 – 1945 z r. 2007
Katalog Slovensko 1939-1945 a 1993 – 2005 z r. 2005
Katalog ČSR letecká pošta Trojan 1918 – 1939
Katalog ČSR celiny I a II díl
Katalog Fiskální celiny ČSR I a II díl
Monografie a spec.katalog Rakousko 1850 – 1918
Monografie  čs.známek díl 6
UV  lampa s adapterem

 

Copyright © 2016. PM