1. mezinárodní výstava poštovních známek v Jindřichově Hradci – konala se pouhé 4 roky po založení KF v J.Hradci, a to při Krajinské výstavě v J. Hradci 5.7. – 19.7. 1925 (dle dochovaných dokumentů velice úspěšná). Výstava se konala v budově tehdejšího reálného gymnázia. Při této velké akci se v J.Hradci konal 1. ustavující sjezd Svazu filatelistů, promluvil tehdejší ministr pošt pan Dr. Drunovský

 -------

1968 - propagační výstava poštovních známek k 50. výročí vzniku Československé republiky a 50. výročí vydání první Československé známky

 1971 - klubová soutěžní výstava k 50. výročí založení klubu filatelistů v Jindřichově Hradci

1975 - "Krajská výstava poštovních známek Jindřichův Hradec 1975" k 50. výročí první filatelistické výstavy v Jindřichově Hradci a 30. výročí osvobození

1981 - propagační výstava poštovních známek "Z poštovní historie okresu Jindřichův Hradec"

1984 - propagační výstava poštovních známek "Z poštovní historie okresu Jindřichův Hradec"

1993 - propagační výstava poštovních známek k výročí 700. let vzniku města Jindřichův Hradec

 1998 - propagační výstava poštovních známek k 80. výročí vzniku Československé republiky a 80. výročí vydání první Československé známky

 2001 - klubová soutěžní výstava k 80. výročí založení klubu filatelistů v Jindřichově Hradci

2005 – propagační výstava poštovních známek s názvem „Od výstavy k výstavě 1925-2005″

 2008 – propagační výstava poštovních známek a historických dokumentů k 90. výročí vzniku ČSR a vydání prvních známek ČSR, motto této výstavy: „magická číslice 8 v novodobých dějinách národů ČSR ve spojení s filatelií“

 2011 – akce k 90. výročí vzniku KF 02-004 Jindřichův Hradec

 2015 – propagační výstava k 90. výročí první výstavy konané v Jindřichově Hradci

2018 – 100 let republiky ve známkové tvorbě konané v Jindřichově Hradci


Ke všem akcím byly vydány různé materiály a to např: dopisnice, personifikační známky, obálky s přítisky motivu Jindřichova Hradce.

 

Copyright © 2016. PM